صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
معرفی استاد /home/biographi.aspx
فروشگاه /home/shop.aspx
معرفی کتب استاد /home/books_detail.aspx
در دست ساخت /home/Under_Construction.aspx
فراخوان کنگره /home/page16.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
گالری /gallery/page1.aspx
گالری تصویری /Galery/Video.aspx
گالری صوتی /Galery/Audio.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx