فروشگاه

برای تهیه کتابهای استادتا برقراری امکان فروش اینترنتی
می توانید با شماره تلفن ۰۹۳۶۲۶۱۴۲۴۰ آقای داود امیدی آذر
هماهنگ نمایید.

ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی : شرح انور جلد 1
قیمت : 1.200.000 ریال

ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی : شرح انور جلد 2
قیمت : 1.200.000 ریال

ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی : شرح انور جلد 3 و 4
قیمت : 1.400.000 ریال

مثنوی معنوی نین تورکجه ترجمه سی (6 جلدی)
قیمت : 4.000.000 ریال

دووارلار ( بیرینجی جلد )
قیمت : 200.000 ریال

دووارلار ( ایکینجی جلد )
قیمت : 100.000 ریال

دارتیلمامیش دنلر -ترکی (حیکایه لر)
قیمت : 150.000 ریال

دارتیلمامیش دنلر -ترکی(ایکینجی دفتر)
قیمت : 200.000 ریال

حبل ممدود( جلد اول )
قیمت : 350.000 ریال

حبل ممدود( جلد دوم )
قیمت : 250.000 ریال

حبل ممدود( جلد سوم)
قیمت : 250.000 ریال

شب های حرا
قیمت : 150.000 ریال

هفتاد بند استغفار - فارسی
قیمت : 400.000 ریال

نمی از یم - فارسی (شرحی بر دعای صباح امیر المومنین علیه السلام )
قیمت : 200.000 ریال

نهج البلاغنین تورکجه ترجمه سی( دوره دو جلدی )
قیمت : 2.100.000 ریال

تبت یدا- ترکی( نثر )
قیمت : 150.000 ریال

والعصر
قیمت : 100.000 ریال

کعبه و قانلی اذان
قیمت : 70.000 ریال

ایشارانتی لار- ترکی
قیمت : 100.000 ریال

ادوملودیره ک- ترکی(پوییما)
قیمت : 80.000 ریال

دوردلوکلر- ترکی
قیمت : 250.000 ریال

غزللر
قیمت : 110.000 ریال

چاغیریلمامیش قوناقلار
قیمت : 100.000 ریال

نغمه داغی
قیمت 80.000 ریال

گولنده هر زمان
قیمت : 50.000 ریال

سس
چاپ تمام