فروشگاه

برای تهیه کتابهای استادتا برقراری امکان فروش اینترنتی
می توانید با شماره تلفن ۰۹۳۶۲۶۱۴۲۴۰ آقای داود امیدی آذر
هماهنگ نمایید.
 
 

ادوملودیره ک- ترکی(پوییما)

قیمت : 80.000 ریال
حبل ممدود
( جلد اول )
قیمت : 250.000 ریال
هفتاد بند استغفار - فارسی
شرح دعای هفتاد بند استغفار مولی الموحدین علی (ع)
قیمت : 250.000 ریال
دارتیلمامیش دنلر -ترکی
(حیکایه لر)

قیمت : 120.000 ریال
دارتیلمامیش دنلر -ترکی
(ایکینجی دفتر)

قیمت 100.000 ریال
دوردلوکلر- ترکی
(سربست شعر لر)

قیمت : 160.000 ریال
  نهج البلاغنین تورکجه ترجمه سی
( دوره دو جلدی )

قیمت : 600.000 ریال

دووارلار ( بیرینجی جلد )
قیمت : ۱50.000 ریال

دووارلار ( ایکینجی جلد )
قیمت : 100.000 ریال

کعبه و قانلی اذان
قیمت : 70.000 ریال

والعصر
قیمت : 100.000 ریال

غزللر
قیمت : 110.000 ریال

شب های حرا
قیمت 80.000 ریال

گولنده هر زمان
قیمت : 50.000 ریال

 

سس
قیمت : 50.000 ریال

 

رهاورد سفر
قیمت : 50.000 ریال

نغمه داغی
قیمت 80.000 ریال

چاغیریلمامیش قوناقلار
قیمت : 100.000 ریال

مثنوی معنوی نین تورکجه ترجمه‌سی (۶ جلدی)
قیمت : 1.100.000 ریال
 
حبل ممدود
( جلد دوم )
قیمت : 200.000 ریال

۳۱۳ آلیندیرمالی (حدیث)

در دست چاپ
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/02/26 | نظرات