معرفی کتب استاد

معرفی کتب چاپ شده استاد حیدر عباسی (باریشماز)

۱- ترجمه و تفسير مثنوي معنوي : شرح انور جلد ۱ و ۲
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲- ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی : شرح انور جلد ۳ و ۴
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۳- نمی از یم - فارسی (شرحی بر دعای صباح امیر المومنین علی علیه السلام)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۴- ادوملودیره ک- ترکی(پوییما)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۵- ایشارانتی لار- ترکی
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۶- تبت یدا- ترکی (نثر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۷- حبل ممدود ( جلد اول )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۸- حبل ممدود ( جلد دوم )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۹- هفتاد بند استغفار - فارسی - شرح دعای هفتاد بند استغفار مولی الموحدین علی (ع)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۰- دارتیلمامیش دنلر -ترکی (حیکایه لر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۱- دارتیلمامیش دنلر -ترکی (ایکینجی دفتر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۲- دوردلوکلر- ترکی (سربست شعر لر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۳- نهج البلاغنین تورکجه ترجمه سی ( دوره دو جلدی )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۴- دووارلار ( بیرینجی جلد )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۵- دووارلار ( ایکینجی جلد )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۶- کعبه و قانلی اذان
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۷- والعصر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۸- غزللر
           روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۱۹- شب های حرا
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲۰- گولنده هر زمان
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲۱- سس
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲۲- رهاورد سفر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲۳- نغمه داغی
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب          کتاب شناسی

۲۴- چاغیریلمامیش قوناقلار
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

۲۵- مثنوی معنوی نین تورکجه ترجمه‌سی (۶ جلدی)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


۲۶- ۳۱۳ آلیندیرمالی (حیث)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


توسط : admin | تاریخ : 1393/02/26 | نظرات