استاد باریشماز در دیدگاه دیگران

استاد باریشماز در دیدگاه دیگران
 
          استاد باریشماز در دیدگاه آقای دکتر مهدی اکبری
         
          استاد باریشماز در دیدگاه آقای محرم پریزاد (سورگون)(شاعر، محقّق، نویسنده، زبان شناس و بازنشسته فرهنگی نقده)
    

         

توسط : admin | تاریخ : 1397/08/18 | نظرات